ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ρεύμα Επαγγελματικό 24/7

Χρέωση χαμηλότερη και από τη νυχτερινή, όλο το 24ωρο

Ρεύμα Επαγγελματικό Γ22

Για επιχειρήσεις με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

Ρεύμα Επαγγελματικό 1

Εξοικονόμηση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Επαγγελματικό 2 Νυχτερινό

Για επιχειρήσεις με λειτουργία κατά την διάρκεια της νύχτας