Ρεύμα Οικιακό Maxi 50

Ρεύμα Οικιακό Maxi 50 + 1 Μήνα

  • Έκπτωση Συνέπειας: 50%
  • Διάρκεια: 24 μήνες
  • Δωρεάν Κατανάλωση: 1 Μήνας *
  • Έκπτωση Double Play: Όχι
  • Πρόσθετες Υπηρεσίες: Ναι (δείτε εδώ)

* Δωρεάν Κατανάλωση το 13ο μήνα με Πολιτική Ορθής Χρήσης | 250kWh/30 μέρες

Οι Χρεώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον δεν ενεργοποιηθεί ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Μάθετε περισσότερα για την ρήτρα αναπροσαρμογής εδώ.

ΠροϊόνΧρεώσεις με και χωρίς έκπτωση συνέπειας
Πάγιο (€/μήνα)Χρέωση Ενέργειας με 50% έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Χρέωση Ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)
Ρεύμα Οικιακό Maxi 50 + 1 Μήνα 4,50 0,05450 0,10900