Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορούν να ενταχθούν οι καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η αίτηση για ένταση στο ΚΟΤ πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθείς στο ΚΟΤ είναι ο λογαριασμός του ρεύματος να είναι στο όνομά σου ή στο όνομα του/της συζύγου.

Κριτήρια ένταξης στο Κ.Ο.Τ

Για να ενταχθείς στο Κ.Ο.Τ, θα πρέπει:

 • Να πληρείς τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αληλλεγγύης ή
 • Αν έχεις ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που να ανήκει σε μια απο τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με εισόδημα έως 9.000 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος με εισόδημα έως 13.500 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη με εισόδημα έως 15.750 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη με εισόδημα έως 18.000 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη με εισόδημα έως 24.750 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη με εισόδημα έως 27.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που υπάρχει στο νοικοκυριό σου άτομο με αναπηρία από 67% και πάνω , τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Εάν στο νοικοκυριό σου συμπεριλαμβάνεται άτομο το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης κατ ́οίκον, τότε τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 ευρώ) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο/άτομα με αναπηρία 67% και πάνω, και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο/άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης κατ’ οίκον και αυτή είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

 • Έχεις ο ίδιος/η ίδια και τα μέλη του νοικοκυριού σου, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς, σε δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, σε οδηγούς αυτοκινήτων κλπ.

Αίτηση για ένταξη στο Κ.Ο.Τ

Οι αιτήσεις ένταξης στο Κ.Ο.Τ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.idika.gr.

ΔΕΗ Elpedison Φυσικό Αέριο Ελλάδος
ΗΡΩΝ nrg Protergia
volterra volton watt + volt
ζενιθ    
ΔΕΗ Elpedison
 Φυσικό Αέριο Ελλάδος ΗΡΩΝ
nrg Protergia
volterra volton
watt + volt ζενιθ

Άφησε τους ειδικούς να σε συμβουλεύσουν

Όποιες και αν είναι οι ενεργειακές σου ανάγκες, έχουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσένα!

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

(μη-υποχρεωτικά πεδία)

Αντίγραφο του τελευταίου λογιαριασμού σας σε φωτογραφία ή μορφή PDF
Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα
εξοικονόμηση χρημάτων

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ!
217 000 4800

 

09:00 - 18:00 /
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(*ισχύει αστική χρέωση)


Ρεύμα 1